กำหนดการรับสมัคร

1 กุมภาพันธ์ – 23 เมษายน 2561

  • กรอกใบสมัคร Online
  • จัดพิมพ์แล้วส่งใบสมัครพร้อมการเลือก Cluster ที่ต้องการศึกษาต่อ 3 อันดับ โดยเขียนที่มุมขวาบนของใบสมัคร (สามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกคลัสเตอร์ได้ภายหลังกิจกรรม Chula-EE Open Lab)
  • ลงทะเบียน Line Group : ChulaEEgradadmission1-2561

​รายชื่อกลุ่มวิจัย (Cluster)

1. กลุ่มวิจัยไบโออิเล็กทรอนิกส์ Bioelectronics

2. กลุ่มวิจัยพลังงาน Energy

3. กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics

4. กลุ่มวิจัยระบบอัจฉริยะ Intelligent Systems

5. ​กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์  Materials and Devices

6. กลุ่มวิจัยโทรคมนาคมและโครงข่าย Telecommunications and Networking