ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560….ที่นี่

****************************************

ทุนโครงการศิษย์ก้นกุฏิระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษา 1/2561

จำนวนทุน: 10 ทุน

 [กำหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 เมษายน 2561 ]

****************************************

SCHOLARSHIP CU-HUAWEI

 • ด้วยความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท Huawei Technologies (Thailand) เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุนการศึกษา สำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รายละเอียด
 • โปรดดูเงื่อนไขการรับทุนในเอกสารที่แนบ <SCHOLARSHIP APPLICATION Eligibility60>
 • ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ <Application form_60>
 • ใบสมัครทุน collaborative research สำหรับนิสิต ป.โท ที่ได้รับทุนฯ แล้ว ดาวน์โหลดได้ที่ <Application CR EE_v2final>

กำหนดการรับสมัคร

สำหรับผู้สมัครรับทุนระดับ ป.โท (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาใน SRA ดังนี้)
 • TIN: Telecommunication & Information Networking
  MLC: Microwave & Lightwave Communications
  MSP: Multimedia & Signal Processing
  ตั้งแต่บัดนี้ – 4 พ.ค.2560)
 • สำหรับผู้สมัครรับทุนระดับ ป.ตรี (สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนด้านสาขาไฟฟ้าสื่อสาร): ตั้งแต่บัดนี้ – 4 พ.ค.2560
กำหนดการสัมภาษณ์ วันพุธที่ 7 มิถุนายน 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 211 ขั้น 2 อาคารบุญรอด บิณฑสันต์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายในเดือน มิ.ย.60
****************************************

ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ประจำปีการศึกษา 2561

 • จำนวนทุน: 100 ทุนต่อปี
 • ประกาศทุนฯ (ที่นี่)
 • หลักเกณฑ์ทุนฯ (ไทย / english)
 • กำหนดการรับสมัคร ส่งเอกสารที่ภาควิชาฯ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่
****************************************

ทุนเพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

 • จำนวนทุน: 10 ทุน ป.เอก ต่อปี : 30 ทุน ป.โท ต่อปี
 • ประกาศทุนฯ (ที่นี่)
 • หลักเกณฑ์ทุนฯ (ที่นี่)
รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่
****************************************

ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่
****************************************

ทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ปีการศึกษา 2561

 • จำนวนทุน: 15 ทุนต่อปี ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประกาศทุนฯ (ที่นี่) (ประกาศเพิ่มเติม)
 • หลักเกณฑ์ทุนฯ (ที่นี่)
 • ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก (นิสิตแรกเข้า) ทุกคนจะได้รับการพิจารณารับทุนนี้เมื่อสมัครเข้าศึกษาหากไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
 • ใบสมัคร…ที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่
****************************************

ทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิตสำหรับเตรียมเข้าศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่
****************************************

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่
****************************************

ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัครทุน….ที่นี่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560

รายละเอียด